Achizitii

08.07.2019

Caiet de sarcini

Referat de necesitate

02.07.2019 – Lucrari de reparatii grupuri sanitare  si igienizare

Documentatie achizitie 

Formular  -scrisoare de inaintare

19.10.2018 – Extinderea  instalatiei de stingere a incendiului