European Citizens of Tomorrow

“European Citizens of Tomorrow”nr de referinta 2018-1-IT02-KA229-048591_4

Viziteaza site

Brosura

este coordonat de Istituto Omnicompresivo di Istruzione Superiore Montereno, Italia. Ţările partenere sunt Portugalia, Macedonia, România şi Turcia. Prima mobilitate din cadrul acestui parteneriat este programată pentru luna februarie 2019, în Italia, ţara coordonatoare. Obiectivele sunt: tinerii să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi motivaţia interioară pentru a duce la bun sfârşit un anumit lucru; să se îmbunătăţească competenţele interculturale şi pe cele  care privesc nondiscriminarea, toleranţa şi acceptarea diversităţii; să se dezvolte abilităţile de comunicare/lingvistice, interpersonale şi IT; să înveţe a trăi creativ, adică a dobândi/a dezvolta acele abilităţi care îi învaţă să se adapteze unui mediu social schimbător. Rezultatele se vor concretiza în crearea unui website cu ajutorul căruia elevii profesorii/părinţii să comunice fără dificultăţi.

  1. Newsletter 1
  2. Newsletter 2
  3. Newsletter 3