Our Earth, Our Future?!

“Our Earth, Our Future?!” nr de referinta 2018-1-DE03-KA229-047342_5

Viziteaza site

este un proiect al cărui coordonator este de Germania. Ţările partenere sunt Belgia, Italia, Olanda, Polonia, România. Tema proiectului se referă la protejarea mediului. Prima mobilitate din cadrul lui este programată pentru luna noiembrie, în Polonia. Rezultatele vor fi concretizate în introducerea unor teme de protecţie a mediului în CDŞ, cu ajutorul cărora elevii îşi vor consolida şi dezvolta deprinderi de reciclare selectivă a deşeurilor şi îşi vor forma comportamente pozitive faţă de protejarea mediului înconjurător .

 Revista mobilitate Polonia

Revista mobilitate Olanda