Metodologia antifrauda

OMEN 5144/26 sept. 2013 cu privire la strategia anticorupție în sectorul educațional OMEN 5144-2013 – Strategie anticoruptie educatie

OMEN 5113/15 dec. 2014 cu privire la Metodologia privind managementul riscurilor de corupție OM_5113_2015_Metodogie_riscuri_coruptie_MEN

OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) OMENCS_5079

OMEN 3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) OMEN_3027_2018_2

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare Legea_Educației_Naționale_nr.1_ 2011

Ordinul-MEN-privind-strategia-anticoruptie.pdf

Metodologia_de_determinare_a_riscurilor_de_coruptie_mecs.pdf