Personal didactic auxiliar

NR.CRTNUME PRENUMEFUNCȚIA OCUPATĂ
1DIȚĂ M.ADMINISTRATOR PATRIMONIU
2GAVRILĂ L.ADMINISTRATOR FINANCIAR
3IONAȘCU C.SECRETAR ȘEF
4MARICA E.BIBLIOTECAR
5NAZÂRU M.INFORMITICIAN
6STOICA E.SECRETAR