Personal didactic auxiliar

NR.CRTNUME PRENUMEFUNCȚIA OCUPATĂ
1DIȚĂ MIHAELAADMINISTRATOR PATRIMONIU
2GAVRILĂ I. LENUȚAADMINISTRATOR FINANCIAR
3IONAȘCU CĂTĂLINASECRETAR SEF
4MARICA I. ELENABIBLIOTECAR
5NAZÂRU S. MITICĂ INFORMITICIAN
6STOICA N. EMILIASECRETAR