Fake News in the Fake News Age

“Fake News in the Fake News AgeCultivating Media Literacy in the Educational Community” nr. referinta 2018-1-EL01-KA229-047996_5

Viziteaza site

este unul dintre proiecte, coordonat de o şcoală din Grecia (Fifth Lyceum, Heraklion) şi are ca ţări partenere Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia şi România. Obiectivele acestuia sunt: să contribuie la educarea elevilor în ceea ce priveşte folosirea arbritară a internetului, prin dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi IT; să-i ajute pe tineri să discearnă originea şi veridicitatea ştirilor folosindu-se de metode ale gândirii critice; să contribuie la formarea unor cetăţeni europeni responsabili şi empatici în ceea ce priveşte toleranţa şi respectul faţă de diversitatea culturală, acordându-se atenţie “cetăţeniei virtuale”, dar şi “empatiei virtuale”. Prima mobilitate transnaţională va avea loc în luna noiembrie, în Grecia. Rezultatele proiectului vor fi concretizate într-un ghid care va cuprinde informaţii şi sfaturi despre cum poate fi folosit internetul într-un mod inteligent şi pentru a evalua corect informaţii pe care le primesc online. E-book-ul “Ghid de bune practici online pentru elevi, profesori şi părinţi” va cuprinde activităţi şi exemple practice, studii de caz, sfaturi şi informaţii pentru o mai bună protecţie a tinerilor în faţa ştirilor false şi a agresiunilor virtuale.